Cenik storitev, ki jih opravljamo v PGD Črni Vrh

 

Razvoz vode (3m3)...............................................30€

Polnjenje jeklenk IDA............................................8€ / jeklenko (6 l, 300 bar)

Izposoja žara........................................................20€ / dan

Izposoja mize........................................................1,5€ / 3 dni

Izposoja klopi........................................................1€ / 3 dni

Izposoja kompleta (miza + 2 klopi)........................3,5€ / 3 dni

 

Člani društva imajo izposojo petih kompletov do treh dni brezplačno.
Ostale storitve se zaračunava po ceniku Gasilske zveze Slovenije.